HornsbergsKrönikan

Redaktionskommittén, vi som gör Krönikan. Maud Halvarsson, Nils-Erik Bladh och Birgit Jansson. Kom gärna med tips och berättelser till nästa Krönika. Ring Maud 070-312 48 28.


Foto: Karl-Erik Jansson.