Foto: Birigit Jansson

Foto: Birgit Jansson

Leif Landin, en berättare med Ytterån som specialitet.

Foto Arne Nilsson

Arne Nilsson till vänster och Christer Lilliehöök berättade om Hornsbergs gator. Foto: Birgit Jansson

Allan Borgsten lärde oss en hel del om vikingatidens levnadsvillkor.

                       MÖTESDAGAR 2019

 

14 januari. 11 mars. 13 maj. 18/25 juniutflykt.  9 september. 11 november. 

 

Ordinarie möten hålls alltid andra måndagen i januari, mars, maj, september

och november.

 

Skulle denna dag vara helgdag hålls mötet påföljande måndag.

Mötena hålls kl 18.30 i Hornsbergskyrkans lokaler,

om ej annat meddelas.

 

OBS! Skriv in mötesdagarna redan nu i din almanacka.

Då kommer du lättare ihåg när vi har möte.

Sommarutflykten brukar ske tisdagen före eller efter midsommar.

 

Hjärtligt välkommen.

 

 

Runstenen är vårt äldsta skriftliga dokument om Frösön. Den restes någon gång mellan år 1050 och 1080.

Foto: Dorith Sjölander


Jan Andersson med föreningens sekreterare Christer Lilliehöök till vänster.

Foto: Arne Nilsson

 

Foto: Christer Lilliehök

Hornsbergare i väntan på guiden som kommer t v.

Foto: Christer Lilliehöök och Birgit Jansson

Bo Oscarsson gav oss en bra beskrivning av Aksel Lind-ströms liv och författarskap

Foto: Christer Lilliehöök

Gunilla Nilsson Edler rekommenderar HornsbergsKrönikan.

Foto: Birgit Jansson

Aksel Lindström

Småskolelärarinnan Brita Jonson med sina elever 1916 vid Renålandets skola, Strömsunds kommun.

Med en bild från Frösövägen 1 visade Birgit gatans höjning som ingick i det tidiga 1970-talets förändringar med ny bro till Östersund och rivning av Runda Torget-kvarteren. Husen på höger sida är Frösövägen 18 och 20

samt 22 längst bort vid korsningen med Ruuthsvägen.

Anna-Greta Utter fann vilsamt konstverk

Göran Strands bilder gjorde oss stumma i sin skönhet


Foto: Arne Nilsson

 

Välkommen till vårt Årsmöte måndag den 11 mars kl. 18.30


Årsmötet håller vi alltid den andra måndagen i mars och då handlar det om tillbakablick på det gångna året, ekonomi, styrelseval och planer för resten av året. Ett viktigt tillfälle för att du ska veta hur styrelsen sköter sig..


Speciellt för detta årsmöte är att Eva och Tage Lundqvist kommer och underhåller oss med sina durspel. Tage kommer dessutom att berätta om dragspelets historia. Varifrån det kommer, hur det utvecklats samt visa några olika varianter.


14 januari 2019

Killarna längst bak i lokalenbrukar ofta surra en del, inte vara helt uppmärksamma på vad som sägs därframme. Sådana var dom som 6-7-åringar, likadant nu som 60-70 åringar. Men när Lowissa Frånberg från Jamtli berättade på årets första medlemsmöte, den 14januari, om modet från 1700-tal till 1970-tal, då var dom tysta. Hennes framställning var synnerligen intressant och det märktes även på de applåder som hon och den assisterande Märta Lindholm, fick.

 

Man skulle kunnat tro att klädselämnet inte skulle locka så många herrar, men tvärtom, andelen karlar som deltar i föreningens möten är ökande och betydligt större nu jämfört med förr. Den trenden bekräftades även den här kvällen.

 

När dagordningens ordinarie punkter var avklarade kunde Lowissa börja visa hur det överdådiga rokoko-modet återspeglades i de jämtländska kvinnornas klädsel. Deras mera hemvävda stil förändrades föga då Sverige senare under 1700-talet införde förbud mot dyra importerade material i avsikt att främja inhemsk tillverkning.

 

När reglerna under 1800-talet uppluckrades fick vi ett nytt mode med rutiga och blommiga tyger. Allmogens kvinnor började kosta på sig mönstrade förkläden och klänningar. Med 1900-talet inleddes en förändring av moraliska mått. Kvinnorna började visa benen och snörkorsetterna ersattes av lindrigare tvångsåtgärder.

 

Ett slags återgång till äldre gångna tider kom med hem-bygdsrörelsen då folkdräkter blev populära för fest och högtidliga tillfällen. Med 1920-talet kom tunnare klänningar som under kommande decennier blev allt kortare. Dit, men inte längre – än till 1970 talet, sträckte sig kvällens mode-exposé.

 

Efter hjärtliga applåder blev det en spännande lottdragning, gott fika och trevlig gemenskap.

 

Nästa gång blir den 11 mars med årsmöte samt musikalisk

historia med Eva och Tage Lundqvist.

 

12 november 2018

Kvällens mötet fortlöpte enligt dagordningen fram till att Sören kunde välkomna kvällens gäst Jim Hedlund. Badhusparken var aftonens ämne och Jim visade raskt att på Törnstens stadsplan från 1788 anges udden som ”tjänlig som lastageplats” trots att dess strand ”stundom står under vatten”. Udden var även en plats där stadens madammer tvättade kläder. Kanske passade de på att två sig själva i den mån vattentemperaturen passade.

För att man skulle bli ren krävdes dock varmt vatten och 1881 inrättades

ett badhus till allmänhetens bästa. Det fick med tiden stor betydelse för att  lära skolungdomar att simma och även militärer. 1903 kompletterades badhuset med en musikpaviljong och t o m en fontän. Långt senare höjdes röster för att en ny kyrka skulle byggas på udden. Det ansågs vara en förnämlig plats och namnet Kyrkparken hade då blivit en verklighet. 

I verkligheten vilar Badhusparken delvis på en av stadens olyckor, den stora branden 1884 då ett antal kvarter med ett tjugotal boningshus brann ned till grunden. Rester av ödeläggelsen blev utfyllning längs strandlinjen.

.

Sedan snart nittio år tillbaka saknas täckning för namnet Badhusparken.

Park är det, men badhuset revs och i slutet av 1930-talet invigdes ett nytt

badhus vid Rådhusgatan, granne med Gamla Teatern.

Jim Hedlund berättade även om nakenskandalen i Badhusparken. En totalt

naken far med son uppfördes som staty vilket var synnerligen upprörande

för många som ”aldrig mer skulle sätta sin fot i Badhusparken” Andra hade

mer bekymmer med det förfärliga sätt på vilket fadern höll sin son högt upp

i luften. Sedan 97 år tillbaka står den ändå där, statyn gjord av Olof Ahlberg. 

 

Ordförande tackade Jim för denna återblick  och förklarade mötet avslutat. Efter dragning på kvällens sålda lotter, serverades gott kaffe med bröd och några passade på att köpa äldre exemplar av HornsbergsKrönikan.

 

10 september 2018

När den formella delen av mötet var avklarad var det dags för punkt sju i dagordningen, nämligen kvällens gäst som denna gång var Bo Oscarsson.  Ämnet för kvällen var författaren och konstnären Aksel Lindström.

 

Aksel Lindström var född i Rossbol 1904 och utvandrade redan i tjugoårsåldern till Amerika där han gick i en konstskola i Minneapolis. Efter några år äventyrliga år där, bl.a. som skogshuggare och guldgrävare i Alaska, återvände han till Jämtland för att hälsa på över jul och på en bal i Orrviken träffade han en flicka som hette Ingeborg Oscarsson från Aspås. De blev fästefolk och gifte sig i Aspås kyrka i början på 1930-talet och bosatte sig i Aspås. Där föddes barnen Signhild och Ingvar.

Aksel hade många idéer och under en resa i Finland 1931 såg han en typ av finska skidor som han ville tillverka när han kom hem.

Han startade en skidfabrik i Aspås som han kallade för "Kalevala" vars historia blev kort efter ett par snöfattiga vintrar och upphörde. 1936 flyttade Aksel till Storlien där han skulle sköta fjällräddningen med hundspann. Han hade själv blivit räddad i Alaska av en kamrat som med hundspann hittat honom i en snöstorm.

Efter en tid i Storlien kom Aksel tillbaka till Aspås och  började skriva manus till sin roman "Grå grannar" som handlade om hans strapatser i Alaska. Efter hans första bok kom sedan sammanlagt tolv romaner, Kanuk, Santa-Lo, Vilddjuret, Kanuks kvinna, Den leende guden, Österhus brinner, Sjung Debora, Den öda elden Husfröjornas nycklar, Vidundret, Rövaren och Debora.

Den leende guden, Österhus brinner och Husfröjornas nycklar ingår i en trilogi med handlingen förlagd till Frösön under vikingatid.

Framgångarna som författare förbättrade hans ekonomi påtagligt och han kunde därför 1955 köpa gården vid Stocke mittemot Stocketitt där han fann sig väl tillrätta med sitt författarskap. Han var även flitig med oljemålning och skulptering. Aksel Lindström avled 1962 och ligger begravd på Frösö kyrkogård. Detta var bara ett litet axplock ur allt som Bo Oscarsson berättade för de intresserade hörarna.

Därefter återstod bara punkten Avslutning i dagordningen, ordförande

Sören Svedberg tackade för visat intresse och förklarade medlemsmötet avslutat varefter kaffe med gott bröd serverades. 

 

26 juni 2018

Tisdagen efter midsommar företog Föreningen Gamla Hornsberg sin traditionella sommarutflykt som denna gång höll sig i Storsjöbygden. Från Hornsbergskyrkan styrde vi kosan mot Vallsundsbron och vidare förbi Orrviken och Hara med vackra vyer över Storsjön och fjällen.       Efter  att ha passerat Sannsundsbron, Oviken och Myrviken svängde vi norrut mot Gärdsta och stannade vid Marby Hembygdsgård för att intaga fömiddagsfika i form av kaffe och frasvåfflor med hjortronsylt och vispgrädde. Vädret var fantastiskt, molnen försvann helt och temperaturen steg.

 Vi hade inte bråttom utan alla kunde sitta ute i solskenet och må gott. Så goda våfflor som Staffan Olofsson med personal gräddade, var det länge sedan man fick. De var verkligen värda att vänta på. Det finns även ett museum i Hembygdsgården som är intressant. Marby gamla kyrka ligger alldeles intill och är öppen som museum. Man tror

att kyrkan är uppförd omkring år 1520 men den kan vara äldre.

Efter att vi fått våra våfflor och kaffe fortsatte vi mot nästa mål

som var Arvemuséet i Arvesund där vi samladedes i en luftig sal

på övervåningen i Såghuset som var dukat till lunch för oss.

 Men först fick vi en fantastisk föreläsning och tillbakablick

över ångaren Östersunds historia och muséets tillkomst av Åke Granlöv. Som lunch fick vi en jättegod köttsoppa med smörgås

och därefter kaffe och kaka.

 Arvemuséet visar utvecklingen i samhället genom olika epoker,

från bondesamhället via industrialiseringen fram till våra dagar.

För oss som har några år på nacken är det speciellt roligt att få en återblick till tider och saker man själv upplevt. Även för de yngre måste det vara intressant att få se hur vi levde före smartphones och Spotify.

 När vi utan jäkt gått igenom muséet äntrade vi bussen och for hemåt via Rödöbron för att så småningom ankomma till Hornsberg efter en skön och vacker sommardag i Storsjöbygden.

 

14 maj 2018

Den formella delen av medlemsmötet avhandlades ganska snabbt av ordförande Sören Svedberg och programmet i övrigt präglades av tre programpunkter, information om den kommande sommarutflykten, Mats Göranssons föredrag om Folkskolan och avslutningsvis årets utgåva av HornsbergsKrönikan.

 

Folkskolan öppnade vår värld.

Kvällens gäst, Mats Göransson på Landsarkivet, berättade om den allra viktigaste grundbulten i Sveriges utveckling, nämligen Folkskolan som infördes för 175 år sedan. Med många exempel belyste han skolplikten ur ett jämtländskt perspektiv, där man trots små byar och fattiga förutsättningar strävsamt utvecklade undervisningen. Mats visade många bilder, dokument, betyg och annat från skolans värld, t ex ett typiskt foto från Renålandets skola där hans egna släktingar var elever.

 

Krönikan

En bläddring visar att redaktionen med bortåt 30 olika inslag på

de 80 sidorna lyckas täcka in en mängd intressanta områden.

Så här skriver Östersunds Bibliotek på sin blogg:

Årets krönika från Föreningen Gamla Hornsberg är, som alltid, en fröjd att läsa för alla intresserade av Frösön. I Hornsbergskrönikan del 17 får personliga minnesbilder från det gamla Hornsberg sällskap av nutiden. Simon Jaktlund berättar om Surfbukten och lovar att: ”Vi stannar så länge Östersund vill att vi ska sprida kärlek och värme mellan broarna.”

 

12 mars 2018

Föreningens årsmöte innebar inga omvälvande beslut. Vår ordförande hälsade välkommen och årsmötet inleddes som vanligt med en tyst minut till minne av de medlemmar som avlidit under det gångna året.

 När dagordningens tillbakablickande punkter klarats av i god ordning vidtog val till styrelsen. Sören Svedberg omvaldes till ordförande för ett år och de tre ledamöterna Christer Lilliehöök, Arne Nilsson och Fritz Åsell för två år. Styrelsen i övrigt består av Barbro Jonsson, Inger Nilsson och Mats Malmqvist.

  Till revisorer för ett år omvaldes Ingvar Gustafsson (sammankallande) och Åke Johansson med Sven Hall som ersättare. Därtill nyvaldes Åke Jonsson som ersättare. Även redaktionskommittén omvaldes för ett år,

d v s Maud Halvarsson (sammankallande), Birgit Jansson och Nils-Erik Bladh. Likaså omvaldes programkommittén med Christer Lilliehöök och Arne Nilsson för ett år.

  Valen utföll enligt valberedningens förslag och även den blev omvald för ett år: Lars-Erik Eriksson (sammankallande), Sune Karlsson och Bosse Nyström.

  Årsmötets underhållning sköttes av Birgit Jansson som på ett personligt

sätt berättade om och visade ett 90-tal bilder från sitt och andras liv på Frösön och det framväxande Hornsberg, från Risslers villa byggd omkring 1820 fram till nutid.

  Lottförsäljningen resulterade i nio vinster som var och en gav chansen att vinna Jan Anderssons fotobok Jämtländska ögonblick. Sven Ringvall drog vinstlotten.

  Vi kunde därmed lägga 2017 till handlingarna och fokusera på 2018 års verksamhet. Närmast i tur står måndag den 14 maj med något så viktigt

som skolornas utveckling på Hornsberg, på Frösön och i allmänhet.

På Frösön inleddes undervisningen redan år 1578! För 440 år sedan.

  

 

8 januari 2018

Av alla Sveriges Jan Anderssöner har vi på Frösön en egen, alldeles speciell Jan Andersson, lågmäld men ofta med blixtrande iakttagelse-förmåga. En som under ett halvt sekel bevarat jämtländska händelser via sitt kameraöga, däribland drygt fyra decennier som fotograf och även som reporter på Länstidningen.

Vid föreningen Gamla Hornsbergs senaste medlemsmöte visade Jan Andersson ett 60-tal bilder ur sitt omfattande arkiv. En del kände vi igen från hans uppskattade utställningar och hans bok ”Jämtländska ögonblick”, en del var helt nya för oss.

Vi fick se många exempel på Jannes förmåga att fånga det annorlunda, det oväntade, det speciella som ger betraktaren ett helt nytt perspektiv.

Eventuellt sattes nytt besökarrekord denna kväll, med 70 personer, vilket hördes i de applåder Jan fick för sin föredragning. Flera nya medlemmar anmälde sig, fikat var gott, lottringarna såldes snabbt slut. En lyckad

kväll! Nu ser vi fram mot årsmötet. Den 12 mars är det dags.

 

 

6 november 2017

Ytterån levde på vatten

För de flesta är Ytterån en hastighetsbegränsning, en bensinstation och en bro. Det intrycket får vi som färdas längs E14 och det är ganska skamligt. Det begriper vi efter att ha hört den kände radiorösten Leif Landin berätta och visa bilder från sin hemby.

Man blevförvånad och imponerad. Societetshus och ett antal hotell i flera våningar, sommarparadis med egen lagun, badhuspark och lockande holmar där Ytterån rinner ut i Storsjön. Där fanns både Himmelen och Helvetet, liksom Villevalla (eller var det fyllevilla?). Mus-Olle var en vanlig syn i byn och man var på skilda sätt medveten om hans samlariver.

Ytterån var orten dit man, tack vare den nydanande järnvägen, for från

hela landet för att dricka dess järnhaltiga vatten och insupa den förträff-liga luften. Därmed kurerande allahanda åkommor från gikt till lungsot, från bensår till håravfall. Det som inte kurerades i Ytterån skapade i varje fall sysselsättning eftersom gästerna, förutom vatten, serverades bröd och andra behövliga livsmedel.

Kort sagt, menade Leif, var Ytterån en föregångare inom den turism som

växte sig allt längre västerut och nu frodas längs fjällkanterna. Som

avrundning berättade han lite om sig själv och sitt långa yrkesliv inom

Sveriges Radio och des lokala föregångare.

När vi i fortsättningen hör Leif Landins röst i etern har den fått en ny

dimension tack vare hans intressanta föredragning om sin hemort. Man kan

nog påstå att Ytterån upplevde sin storhetstid medan Hornsberg började ta

form.

I övrigt var 2017 års sista medlemsmöte lika välbesökt som vanligt,

och fikabrödet från Tages mycket välsmakand.

 

11 september 2017

Jämtländska karriärkvinnor

Vid medlemsmötet den 11 september hade vi nöjet att höra Gunilla Nilsson Edler berätta om starka och företagsamma kvinnor i Jämtland och hon gjorde det med bravur. 

Vem kunde tro att vi i Jämtland hade så många ”karriärkvinnor” som gjorde sig kända i det mansdominerade 1800-talet.

Gunilla har säkert lagt ned mycket arbete på sitt ämne och hon lyckades väl.  Vi fick höra om Karolina med hotellet, fru Fällman som hade färgeri, magasinsbyggerskan Madam Borg, Lisa i Borgen med sitt gästgiveri, och en lång rad andra prominenta damer och deras rörelser. Ja, även deras manliga vänner, män och kompanjoner fick komma med, liksom ditt och datt om det växande samhällslivet. 

Återigen en lyckad afton för medlemmarna i Gamla Hornsberg.

 

 

27 juni 2017

Nu är vi ett Mannaminne rikare

Vi som deltog i årets sommarutflykt hade en fin dag. Bra väder och ett

alldeles unikt resmål.

 

Mannaminne är konstnären Anders Åbergs helt oemotståndliga verk. Redan som barn byggde han modellhus och i det vackra Nordingrå-landskapet har han levt ur sina drömmar i full skala.

 

Det har blivit en hel by. En ovanligt internationell by med hus från våra

grannländer, övriga Europa och till och med från Kina. Kultur i bred bemärkelse är ett dominerande tema. Allt ifrån Dragspelshuset som samtidigt är ett minne av ångbåten Strömkarlen som trafikerade Ångerman-älvens nedre del, till konstutställningar av skilda slag.

 

Mycket är kryddat med minnen från tider som vi själva njuter av att återuppleva. Världens geografi och fauna finns också med liksom religion och teknik. Det senare med allt möjligt mellan flygplan och kontorsmaskiner.

 

Kort sagt – det finns något nytt att upptäcka bakom varje knut. Och det är

gott om knutar eftersom byn omfattar ett 50-tal byggnader. Hur den unge

modellhusbyggaren lyckats skapa allt detta, är i sig en imponerande gåta. För oss gav Mannaminne i alla fall en dagsutflykt fylld av upplevelser.

 

 

8 maj 2017

Rymdresa med Göran Strand

Maj månads medlemsmöte i föreningen Gamla Hornsberg blev precis så trevligt som man kunde önska. 

Fullt med folk vid alla bord. Dagordningens formaliteter klarades snabbt

av och övergick i information om sommarens bussutflykt. 

  

Med sina fantastiska bilder berättade sedan astrofotografen Göran Strand om kända och, för de flesta av oss, okända fenomen på himlavalvet. Nu

vet vi mer om enkla och dubbla regnbågar, var på jorden man kan uppleva det fascinerande norrskenet, kommande meteoritsvärmar, haloringar och

hur elektromagnetisk strålning och svävande iskristaller i atmosfären

skapar de ljusfenomen som Göran fångar med sin kamera.

 

Trevligt och märkligt för Frösöbor är, att när Göran riktar linsen mot sådana fenomen, står han ofta på Frösön - och ser vad andra inte kan ana ....

 

13 mars 2017

Årsmötet

För oss som deltog på årsmötet den 13 mars framträder Gamla Hornsberg som en ganska harmonisk förening. De cirka 60 mötesdeltagarna röstade för omval på såväl avgående styrelseledamöter som revisorer, redaktions- och programkommittéer samt valberedning. Verksamhetsberättelsen (se bilaga) visar utförligt vad vi roat oss med under 2016.

 

Nästa programpunkt blev tyvärr en flopp genom att vi inte lyckades få ljudet att fungera till filmen om Café Slalom. Bilderna gav en hel del men med ljud hade hyllningen till 104-åriga Frösöbon Signild Winberg och hennes kafé blivit bättre.

 

Gatugruppen hade aviserat en redovisning av Hornsbergs framväxt till ett 90-tal gator och vägar. Av dessa hann Arne Nilsson och Christer Lilliehöök avverka ett 20-tal innan det äntligen blev dags för fika och lottdragning.

 

 

9 januari 2017

I måndags hade Gamla Hornsberg årets första medlemsmöte, som vanligt i Hornsbergskyrka.Som så ofta krävdes extra stolar för att ge plats till alla. 

 

Dagordningen bjöd inte på några överraskningar denna gång. I stället var det den inbjudne gästen, före detta kommunalpolitikern med mera, Per Söderberg som drog igång i medryckande och engagerad berättarstil.

 

Han utgick från en anfader född 1794 i Jämtland men via  släktens flytt 1828 till Ångermanland hamnade han snart på sitt eget märkesår 1946. Med livfull humor berättade han om sina första lärospån hemma i Ångerman-land, om hur politiken så småningom slet honom bort från en lovande bana som försäljare och vidare till en ny arena i kommunalpolitikens Östersund samtidigt som släkten återknöts till Jämtland.

 

Att han en tid bodde på Vintervägen gjorde honom inte till expert på Horns-berg, men om kommunpolitikens centrum.han en del lustigt att berätta.

När han dessutom kryddade med berättelser från hembygden ekade skrattsalvorna som aldrig förr på våra möten. Han fick till och med applåder för sin psalmsång i ångermanländsk tappning.

 

 

14 november 2016

Denny Blomström (som bott på nio Frösö-adresser!) fick

varma applåder av medlemmarna vid årets sista

månadsmöte, den 14 november. De fick se filmer om

Frösön och Jämtland som Denny skapat genom att

använda en kamera monterad under en flygande drönare.

Med drönaren har Denny filmat ur vinklar som annars

varit mer eller mindre omöjliga. I många fall kändes

det hisnande att se t ex Tännforsen och Frösötornet ur

okända och närgångna perspektiv.

Denny beskrev hur man kan sitta och köradrönaren från en

parkeringsplats. På en display kan han se det som drönaren

ser och låta den gå ned över vattnet eller annat bortom skogskanten för att ta omöjliga” filmsekvenser. Gus gick runt och lät oss titta närmare på farkostens. Mycket intressant - både tekniskt och som upplevelse.

Det blev en fin avslutning på ett lyckat Hornsbergsår.

 

 

12 september 2016

Bernt Olsson berättade att när Finland i november 1939 anfölls av Sovjetunionen bildades en frivilligkår med svensk militär och utrustning, bland annat från Östersund.

Bernt visade bilder och berättade utförligt om förberedelserna och det faktum att redan vid första uppdraget, i januari 1940, förstördes tre av de fyra planen från Frösöns flottilj. Två svenskar blev efter strapatser i kyla och snö tillfångatagna av ryssarna, däribland Frösöbon Per Sterner. För att få komma hem avtvingades Sterner löfte att bli sovjetisk spion. Detta berättade han genast berättade vid hemkomsten

och kunde istället börja bidra till Sveriges fördel. För sina insatser

belönades han senare med svenska hedersutmärkelser.

 

 

2016 års sommarutflykt den 28 juni

Lyckat besök i forntiden Sommarens utflykt gick först till Glösa där Curt Lofterud ledde oss till fikat med god stut i Älghallen. Där presenterade han Allan Borgsten som på ett lysande sätt levandegjorde årtusendenas utveckling av  änniskornas redskap och visade intressanta exempel som finns runt om i hallen. Älgen var grundbulten för dem som levde här under jägarstenålder. Då, långt före vikingatiden, gav den mat, kläder, verktyg och annat av livets nödtorft.

 

Efter ett besök vid Glösas 6000 år gamla hällristningar intog vi en utmärkt lunch på Wångens Värdshus innan vi styrde kosan via vackra bygder i Alsen, Kluk och Kaxås till Tångeråsen och Gärde.

 

En bit inne i skogen delar sig Gärdeån runt en liten holme. På den finns

bland annat den handknackade Storälgen sedan 7000 år tillbaka. Vår utmärkta guide i Ann-Marie Eriksson gjorde att besöket i Gärde blev mycket lyckat. Vi lyssnade andäktigt till hennes berättelser.

En uppskattad avslutning för våra chokladtokiga medlemmar blev Tinas Praliner i Helleberg.

 

 

9 maj 2016

Vi välkomnade Eva Sundin som berättade om den intressanta brevväxlingen mellan Frösöns Hov-kompositör Wilhelm Peterson-Berger och Helga Englund på Frösön.

 

Dessutom delades årets Hornsbergskrönika ut till medlemmarna och Björn Holmström avtackades för sitt revisionsarbete under flera år. Det rekord-stora antalet besökare (71 personer) fick även information om årets bussutflykt. 

 

14 mars 2016

Årsmötet.

I år fyller föreningen 20 år vilket firades medtårta och kaffe. Mycket populär musik framfördes av tre medlemmar, Birgit Jansson, Karl-Erik Jansson och Christer Lilliehöök i samspel med Curt-Göran Lindgren och Örjan Andrée.

 

 

11 januari 2016

De första jämtarna

Kvällens gäst var Curt Lofterud som berättade delar ur sin nya bok "De första människorna i Jämtland-Härjedalen". Bilder kan berätta mer än tusen ord och det bevisade Curt med foton på hällbilder alltifrån södra Frankrike till Glösa i Jämtland. Cirka 60 personer fanns på plats däribland sju som ville bli nya medlemmar.

 

 

 

Möten 2015

12 januari

Stefan Jönsson, Hackås,

berättade om ångbåtbryggor och annat kring Frösön samt visade bilder från den tidens omfattande trafik på Storsjön och andra vattendrag. Ett 50-tal medlemmar var närvarande.

 

9 mars

Gamla Hornsbergs årsmöte

den 9 mars blev en trevlig tillställning. Den avgående styrelsen fick premier för väl förrättat värv och till ny ordförande efter Åke Karlsson valdes Sören Svedberg. För sekreterarposten fyllnadsvaldes Christer Lilliehöök efter Gullan Sterner som med hänsyn till sin hälsa önskade kliva av. Till kassör utsågs Inger Nilson att efterträda Karl-Erik Jansson.

 

Efter att Sven-Bertil

Sahlin framfört några jämtlåtar på fiol, berättade Duon Avgående-och-Tillträdande-Ordförander egna minnen och andras historier från danspalatset Runeborg. Ett nöjestempel som gav dåtidens ungdom = dagens pensionärer minnen för livet. Bland kvällens femtiofem deltagare var det många som berättade vidare om Runeborg.

 

11 maj

Jim Hedlund, Riksarkivet,

hade mycket intressant att berätta både om Frösön som regionens självklara

medelpunkt under hundratals år och hur Östersund så småningom utvecklades samtidigt som Hornsberg alltmer tog form som Frösöns framsida. Närmare 60 medlemmar lyssnade intresserat och årets upplaga av HornsbersKrönikan delas ut till de närvarande.

 

23 juni Bussutflykt

Färden gick till Ljungandalen med Slöjdmuseet i Erikslund som första resmål. Ronny Sundin visade sin fader Göstas livsverk, gårdagens småbrukareliv berättat med figurer gjorda med kniv och sandpapper. Lunchen på anrika Hussborg, en praktfull herrgård byggd 1860, var nästa stopp. Efter den goda maten skulle vi promenera i herrgårdens vackra engelska park men i hällregn flydde vi in i bussen.

 

Precis när vi kom för att se den unika 127 år gamla och 133 meter långa Vikbron över Ljungan, sken solen åter upp. Fram och åter över bron blev en kort men intressant lunchpromenad.

 

14 september

Kvällens föredragshållare

Lo Rindberg hade mycket intessant att berätta om sin tidningskollega Karl-Iwar Karlsson, mest känd som tecknaren Karl-Iwar. Han teckningar uppskattades under en mängd år och han publicerade 33 böcker med vassa och humorfyllda alster som ofta speglade en "Görjämtes" tankar om dagens aktualiteter. 

 

9 november

Medlemsmötet var mycket väl besökt, 64 personer inräknat kvällens gäst, Jan-Erik Håkansson. På dagordningen stod flera intressanta punkter, t ex:

1. På försök kommer vårt arkiv att vara öppet för medlemmarna kl 18-20 på torsdagkvällar jämna veckor, d v s den 12, 26 november och 10 december. Adress: Nybovägen 1, tre halvtrappor ned. För info, ring Inger Nilsson 070-695 33 12.

2. Bilder från Hornsberg

sökes till HornsbergsKrönikan. Ring Bibban Jansson, 070-565 37 47.

 

Därefter tog Jan-Erik oss med på en tur längs Europas längsta flod, Volga. I tal och bild nyanserade och fördjupade han vår bild av Ryssland, dess människor, kultur och natur.

 

Möten 2014

13 januari

Gusten Rolandsson "Dr Hummel och flyktingtrafiken under andra världskriget".

Ett femtiotal medlemmar lyssnade på den intressanta berättelsen om Dr Hummel.

 

10 mars

Årsmöte. Anders Hansson berättarde om Armfeldts Karoliner år 1718. Cirka 45 personer deltog i mötet.

 

12 maj

Catarina Lundström berättade om "Kaféliv i Östersund".Vi var 58 åhörare som med stort intresse fick höra, se och minnas alla kaféer som funnits i Östersund ochpå Frösön. Årets Krönika, del 13delades ut.

 

24 juni Utflykt

Efter tidig avfärd från

Hornsbergskyrkan stannade vi för fika på Hållandsgården. I Handöl besökte vi Täljstensmuseet, vandrade över Handölsforsen på den nybyggda hängbron samt tog en titt in i Handöls lappkapell.

Lunchen på STF Storulvån blev en annorlunda upplevelse.

Sista stoppet gjorde vi hos Glashyttan i Duved. En händelserik dag för ett 40-tal resenärer.

 

20 augusti

Hornsbergsvandring. 

Ett 30-tal intresserade samlades vid Hornsbergskyrkan, för att tillsammans med guiden, FGHs ordförande Åke Karlsson, företa en vandring längs Fjällgatan och Hornsgatan. Åke berättade livfullt och engagerat om Hornsberg för 75 år sedan. Vi fick bl a en inblick i den mycket väl använda godtemplarlokalen på Fjällgatan 25, där det dansades, så det rök ut genom ventilerna. Därav namnet "Tvättstugan".

Han bekantade oss också med "Klampgården" som låg på Fjällgatan 20 B. Där bodde Åke som barn.

Vandringen ingick i ett "vandringsprogram" i samarbete med Frösö hembygdsförening.

 

8 september

Ett femtiotal medlemmar

lyssnade uppskattande till författaren Birger Ekerlid när han berättade om sittförfattarskap och visade bilder  om Östersund från förra sekelskiftet.

 

10 november

Ett 60-tal medlemmar

lyssnade med stort intresse på Anders Hansson, Jamtli, som berättade om hur manförr gjorde för att undvika olyckor och allehanda otrevligheter i sitt hus. Mycket lärorikt!

 

Möten 2013

14 januari.

Arne Nilsson visade film och berättade om Snilleriket.

 

11 mars (Årsmöte)

Nils-Erik Bladh och Birgit

Jansson visade Hornsbergsbilder från förr. Till mötet kom 58 deltagare.

 

13 maj

De vita korsen på Frösö Kyrkogård. Cristina Agdler berättade.

Utdelning av 2013 års  Krönika, del 12. Till mötet kom 60 deltagare.

 

4 juni.

Utflykt till Snilleriket istället för möte. Anmälningsblankett medföljde Krönikan.Den trevliga utflykten till Snilleriket samlade 40 deltagare.

 

9 september

Otto Svärds bildmaterial.Till mötet kom 40 deltagare.

 

11 november

Leif Öhr: "Minnen då och nu". 63 medlemmar kom till mötet där Leif berättade om sin uppväxt på Byvägen 5.