Foto: Birigit Jansson

8 januari

Av alla Sveriges Jan Anderssöner har vi på Frösön en egen, alldeles speciell Jan Andersson, lågmäld men ofta med blixtrande iakttagelseförmåga. En som under ett halvt sekel bevarat jämtländska händelser via sitt kameraöga, däribland drygt fyra decennier som fotograf och även som reporter på Länstidningen.

Vid föreningen Gamla Hornsbergs senaste medlemsmöte visade Jan Andersson ett 60-tal bilder ur sitt omfattande arkiv. En del kände vi igen från hans uppskattade utställningar och hans bok ”Jämtländska ögonblick”, en del var helt nya för oss. Vi fick se många exempel på Jannes förmåga att fånga det annorlunda, det oväntade, den speciella vinkeln som ger betraktaren ett helt nytt perspektiv.


 Eventuellt sattes nytt besökarrekord denna kväll, med 70 personer, vilket hördes i de applåder Jan fick för sin föredragning. Flera nya medlemmar anmälde sig, fikat var gott, lottringarna såldes snabbt slut. En lyckad kväll!

Nu ser vi fram mot årsmötet. Den 12 mars är det dags.


2017


6 november


Ytterån levde på vatten


För de flesta är Ytterån en hastighetsbegränsning, en bensinstation och en bro. Det intrycket får vi som färdas längs E14 och det är ganska skamligt. Det begriper vi efter att ha hört den kände radiorösten Leif Landin berätta och visa bilder från sin hemby.


Man blev förvånad och imponerad. Societetshus och ett antal hotell i flera våningar, sommarparadis med egen lagun, badhuspark och lockande holmar där Ytterån rinner ut i Storsjön. Där fanns plats för både Himmelen och Helvetet, liksom Villevalla (eller var det fyllevilla?). Mus-Olle var en vanlig syn i byn och man var på skilda sätt medveten om hans samlariver.


Ytterån var orten dit man, tack vare den nydanande järnvägen, for från hela landet för att dricka dess järnhaltiga vatten och insupa den förträffliga luften. Därmed kurerande allahanda åkommor från gikt till lungsot, från bensår till håravfall. Det som inte kurerades i Ytterån skapade i varje fall sysselsättning eftersom gästerna, förutom vatten, serverades bröd och andra behövliga livsmedel.


Kort sagt, menade Leif, var Ytterån en föregångare inom

den turism som växte sig allt längre västerut och nu frodas

längs fjällkanterna. Som avrundning berättade han lite om

sig själv och sitt långa yrkesliv inom Sveriges Radio och dess

lokala föregångare.


När vi i fortsättningen hör Leif Landins röst i etern har den

fått en ny dimension tack vare hans intressanta föredragning

om sin hemort. Man kan nog påstå att Ytterån upplevde sin

storhetstid medan Hornsberg började ta form.


I övrigt var 2017 års sista medlemsmöte lika välbesökt som vanligt,

  och fikabrödet från Tages mycket välsmakande.                                                                    Foto: Arne Nilsson Jan Andersson med föreningens sekreterare Christer Lilliehöök till vänster.

Foto: Arne Nilsson


Kopieringsarbete utförs av Arne inför årsmöte. Foto Inger Nilsson

11 september


Vid medlemsmötet den 11 september hade vi nöjet att höra Gunilla Nilsson Edler berätta om starka och företagsamma kvinnor i Jämtland och hon gjorde det med bravur.  Vem kunde tro att vi i Jämtland hade så många ”karriärkvinnor” som gjorde sig kända i det mansdominerade 1800-talet.

Gunilla har säkert lagt ned mycket arbete på sitt ämne och hon lyckades väl.  Vi fick höra om Karolina med hotellet, fru Fällman som hade färgeri, magasinsbyggerskan Madam Borg, Lisa i Borgen med sitt gästgiveri, och en lång rad andra prominenta damer och deras rörelser. Ja, även deras manliga vänner, män och kompanjoner fick komma med, liksom ditt och datt om det växande samhällslivet.Återigen en lyckad afton för medlemmarna i Gamla Hornsberg.

Nästa medlemsmöte blir måndag den 6 november, då vi ska få

lyssna till en mycket välkänd röst. Vem kan det vara?
      

    


 Foto: Birgit Jansson


27 juni

Nu är vi ett Mannaminne rikare

Vi som deltog i årets sommarutflykt hade en fin dag. Bra väder och ett alldeles unikt resmål.

Mannaminne är konstnären Anders Åbergs helt oemotståndliga verk. Redan som barn byggde han modellhus och i det vackra Nordingrå-landskapet har han levt ur sina drömmar i full skala.

Det har blivit en hel by. En ovanligt internationell by med hus från våra grannländer, övriga Europa och till och med från Kina. Kultur i bred bemärkelse är ett dominerande tema. Allt ifrån Dragspelshuset som samtidigt är ett minne av ångbåten Strömkarlen som trafikerade Ångermanälvens nedre del, till konstutställningar av skilda slag. Mycket är kryddat med minnen från tider som vi själva njuter av att återuppleva. Världens geografi och fauna finns också med liksom religion och teknik. Det senare med allt möjligt mellan flygplan och kontorsmaskiner.

Hornsbergsvänner i väntan på guiden.                       Anna-Greta Utter fick konststöd


Kort sagt – det finns något nytt att upptäcka bakom varje knut. Och det är gott om knutar eftersom byn omfattar ett 50-tal byggnader. Hur den unge modellhusbyggaren lyckats skapa allt detta, är i sig en imponerande gåta. För oss gav Mannaminne i alla fall en dagsutflykt fylld av upplevelser.

Foto: Christer Lilliehöök och Birgit Jansson, text Arne Nilsson.
8 maj

Maj månads medlemsmöte i föreningen Gamla Hornsberg blev precis så trevligt som man kunde önska.  Fullt med folk vid

alla bord. Dagordningens formaliteter klarades snabbt av och övergick i information om sommarens bussutflykt. 

Årets spännande resmål blir Mannaminne i Nordingrå tisdag den 27 juni. En titt på anmälningslistan som gick runt under mötet, visar att bussen redan under kvällen fylldes till hälften. Det visar på stort intresse. Naturligtvis är det ”först till kvarn” som gäller.


                                                                                        Med sina fantastiska bilder berättade sedan astrofotografen

                                                                                        Göran Strand om kända och, för de flesta av oss, okända fenomen

                                                                                        på himlavalvet. Nu vet vi mer om enkla och dubbla regnbågar,

                                                                                        var på jorden som norrsken förekommer, kommande meteoritsvärmar,

                                                                                        haloringar och hur elektromagnetisk strålning och svävande iskristaller

                                                                                        i atmosfären skapar de ljusfenomen som Göran fångar med sin   

                                                                                        kamera. Trevligt och märkligt för Frösöbor är, att när Göran riktar

                                                                              linsen mot sådana fenomen, står han ofta på Frösön - och ser vad andra

                                                                              andra inte kan ana ....

13 mars.

Årsmötet avklarat. Måndag den 8 maj blir nästa.

För oss som deltog på årsmötet den 13 mars framträder Gamla Hornsberg som en ganska harmonisk förening. De cirka 60 mötesdeltagarna röstade för omval på såväl avgående styrelseledamöter som revisorer, redaktions- och programkommittéer samt valberedning. Verksamhetsberättelsen (se bilaga) visar utförligt vad vi roat oss med under 2016.

Nästa programpunkt blev tyvärr en flopp genom att vi inte lyckades få ljudet att fungera till filmen om Café Slalom. Bilderna gav en hel del men med ljud hade hyllningen till 104-åriga Frösöbon Signild Winberg och hennes kafé blivit bättre.Gatugruppen hade aviserat en redovisning av Hornsbergs

framväxt till ett 90-tal gator och vägar. Av dessa hann

(fr vänster) Arne Nilsson och Christer Lilliehöök avverka

ett 20-tal innan det äntligen blev dags för fika och

Ordinarie möten hålls alltid andra måndagen i januari, mars, maj, september och november.


Skulle denna dag vara helgdag hålls mötet påföljande måndag.

Mötena hålls kl 18.30 i Hornsbergskyrkans lokaler,

om ej annat meddelas.

 

OBS! Skriv in mötesdagarna redan nu i din almanacka.

Då kommer du lättare ihåg när vi har möte.


Hjärtligt välkommen


Foto: Dorith Sjölander

10 september 2018


                                                       Mötesdagar 2018

8 januari.  12 mars.  14 maj.    Juni utflykt.  10 september.  12 november. 12 Mars

Föreningens årsmöte innebar inga omvälvande beslut. Vår ordförande hälsade välkommen och årsmötet inleddes som vanligt med en tyst minut till minne av de medlemmar som avlidit under det gångna året.


När dagordningens tillbakablickande punkter klarats av i god ordning vidtog val till styrelsen. Sören Svedberg omvaldes till ordförande för ett år och de tre ledamöterna Christer Lilliehöök, Arne Nilsson och Fritz Åsell för två år. Styrelsen i övrigt består av Barbro Jonsson, Inger Nilsson och Mats Malmqvist.


Till revisorer för ett år omvaldes Ingvar Gustafsson (sammankallande) och Åke Johansson med Sven Hall som ersättare. Därtill nyvaldes Åke Jonsson som ersättare. Även redaktionskommittén omvaldes för ett år, d v s Maud Halvarsson (sammankallande), Birgit Jansson och Nils-Erik Bladh. Likaså omvaldes programkommittén med Christer Lilliehöök och Arne Nilsson för ett år.


Valen utföll enligt valberedningens förslag och även den blev omvald för ett år: Lars-Erik Eriksson (sammankallande), Sune Karlsson och Bosse Nyström.


Årsmötets underhållning sköttes av Birgit Jansson som på ett personligt sätt berättade om och visade ett 90-tal bilder från sitt och andras liv på Frösön och det framväxande Hornsberg, från Risslers villa byggd omkring 1820 fram till nutid.


                                               Med en bild från Frösövägen 1 visade Birgit en

                                                      del av Hornbergs utveckling. Höjningen av

                                                Frösövägen ingick i förnyelsen med ny bro till

                                          Östersund och rivning av Runda Torget-kvarteren.

                                                Husen på höger sida är Frösövägen 18 och 20

                                      samt 22 längst bort vid korsningen med Ruuthsvägen.


Lottförsäljningen resulterade i nio vinster som var och en gav

chansen att vinna Jan Anderssons fotobok Jämtländska ögonblick.

Sven Ringvall drog vinstlotten.


Vi kunde därmed lägga ytterligare ett år till handlingarna och fokusera

på årets kommande verksamhet. Närmast i tur står måndag den 14 maj

med något så viktigt som skolornas utveckling på Hornsberg, på Frösön och i allmänhet.

På Frösön inleddes undervisningen redan år 1578!

14 maj

Den formella delen av medlemsmötet avhandlades ganska snabbt av ordförande Sören Svedberg och programmet i övrigt präglades av tre programpunkter – den kommande sommarutflykten, Mats Göranssons föredrag om Folkskolan och årets utgåva av HornsbergsKrönikan.

 

Sommarutflykten

Den tillfällige sekreteraren Arne Nilsson berättade att sommarutflykten första tisdagen efter midsommar, d v s den 26 juni går till Arvesunds Museum. Där äter vi lunch efter att ha sett oss omkring i museet, återupplevt sakerna vi minns från vardagen av vår egen barndom och även våra föräldrars tid. Saker som var nymodiga då och började göra familjelivet lättare inte minst för kvinnorna. Symaskin, kylskåp, varmvatten direkt ur kranen och vidare med allt möjligt till stickmaskin, telefon, moped och svartvit television. Att se hur det var förr, ger oss perspektiv på vår bekväma tid.

Våfflor på vägen

På vägen till Arvesund gör vi ett uppehåll och besöker vi en av länets allra äldsta kyrkor, ser byns intressanta museum och njuter av våfflor och en kopp kaffe. Resan är kraftigt subventionerad av föreningen och kostar bara 250 kronor för medlem och 350 kr för icke medlem som vill följa med.

Anmäl dig senast 20 juni på e–post 063181130an@gmail.com

eller per telefon till Arne 0707-48 11 30 alt Christer 070-386 57 71

Folkskolan öppnade vår värld

 

Kvällens gäst, Mats Göransson på Landsarkivet, berättade om den allra viktigaste grundbulten i Sveriges utveckling, nämligen Folkskolan som infördes för 175 år sedan. Med många exempel belyste han skolplikten ur ett jämtländskt perspektiv, där man trots små byar och fattiga förutsättningar strävsamt utvecklade undervisningen. Mats visade många bilder, dokument, betyg och annat från skolans värld, t ex ett typiskt foto från Renålandets skola där hans egna släktingar var elever.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Småskolelärarinnan Brita Jonson med sina elever 1916 vid Renålandets

 skola, Strömsunds kommun.

 

Krönikan!

Vid majmötet inträffar en av årets höjdpunkter för Gamla Hornsberg: Släppet av nya Hornsbergs-Krönikan - som alltid emotsedd med stort intresse. En bläddring visar att redaktionen med bortåt 30 olika inslag på de 80 sidorna lyckas täcka in en mängd intressanta områden.

Så här skriver Östersunds Bibliotek på sin blogg:

Årets krönika från Föreningen Gamla Hornsberg är, som den brukar vara, en fröjd att läsa för alla intresserade av Frösön. I Hornsbergskrönikan del 17 får personliga minnesbilder från det gamla Hornsberg sällskap av nutiden. Simon Jaktlund berättar om Surfbukten och verksamheten där, och kan lova en sak: ”Vi stannar så länge Östersund vill att vi ska sprida kärlek och värme mellan broarna.”

 

 

 

 

Föreningen Gamla Hornsberg höll sitt första medlemsmöte efter sommaruppehållet den 10 september. Ordförande Sören Svedberg hälsade närmare sextio deltagare välkomna och förklarade mötet öppnat. Tre nya medlemmar kunde också välkomnas in i föreningen.

När den formella delen av mötet var avklarad var det dags för punkt sju i dagordningen, nämligen kvällens gäst som denna gång var Bo Oscarsson.  Ämnet för kvällen var författaren och konstnären Aksel Lindström.

 

Aksel Lindström var född i Rossbol 1904 och utvandrade redan i tjugoårsåldern till Amerika där han  gick i en konstskola i Minneapolis. Efter några år äventyrliga år där, bl.a. som skogshuggare och guldgrävare i Alaska, återvände han till Jämtland för att hälsa på över jul och på en bal i Orrviken träffade han en flicka som hette Ingeborg Oscarsson från Aspås. De blev fästefolk och gifte sig i Aspås kyrka i början på 1930-talet och bosatte sig i Aspås. Där föddes barnen Signhild och Ingvar.

Aksel hade många idéer och under en resa i Finland 1931 såg han en typ av finska skidor som han ville tillverka när han kom hem.

                                                     Han startade en skidfabrik i Aspås som han kallade för "Kalevala" vars historia blev kort                                                            efter ett par snöfattiga vintrar och upphörde. 1936 flyttade Aksel till Storlien där han skulle                                                        sköta fjällräddningen med hundspann. Han hade själv blivit räddad i Alaska av en kamrat s                                                        om med hundspann hittat honom i en snöstorm.

                                                     Efter en tid i Storlien kom Aksel tillbaka till Aspås och var utan pengar och började skriva                                                          manus till en bok. Så föddes hans första roman "Grå grannar" som handlade om hans                                                                  strapatser i Alaska. Efter hans första bok kom sedan sammanlagt tolv romaner, Kanuk,                                                              Santa-Lo, Vilddjuret, Kanuks kvinna, Den leende guden, Österhus brinner, Sjung Debora,                                                          Den röda elden, Husfröjornas nycklar, Vidundret,                                                        Rövaren och Debora. Den leende guden, Österhus brinner och Husfröjornas nycklar                                                             ingår i en trilogi med handlingen förlagd till Frösön under vikingatid.

Framgångarna som författare förbättrade hans ekonomi påtagligt och han kunde därför                                                        1955 köpa gården vid Stocke mittemot Stocketitt där han fann sig väl tillrätta med sitt                                                 författarskap. Han var även flitig med oljemålning och skulptering. Aksel Lindström                                                                 avled 1962 och ligger begravd på Frösö kyrkogård.

Detta var bara ett litet axplock ur allt som Bo Oscarsson berättade för de intresserade                                                           åhörarna.

Därefter återstod bara punkten Avslutning i dagordningen kvar och ordförande                                                                     Sören Svedberg tackade för visat intresse och förklarade medlemsmötet avslutat                                                                varefter kaffe med gott bröd serverades. 

Foto: Christer Lilliehök


  9 januari

I måndags hade föreningen Gamla Hornsberg årets första medlemsmöte, som vanligt i Hornsbergskyrkans lokaler. Som så ofta krävdes extra stolar för att alla skulle få plats.

Dagordningen bjöd inte på några överraskningar denna gång. I stället var det den inbjudne gästen, före detta kommunalpolitikern med mera, Per Söderberg som drog igång i medryckande och engagerad berättarstil.

Han utgick från en anfader född 1794 i Jämtland men via  släktens flytt 1828 till Ångermanland hamnade han snart på sitt eget märkesår 1946. Med livfull humor berättade han om sina första lärospån hemma i Ångermanland, om hur politiken så småningom slet honom bort från en lovande bana som försäljare och vidare

 till en ny arena i komunalpolitikens Östersund samtidigt som släkten återknöts till Jämtland.

Att han en tid bodde på Vintervägen gjorde honom inte till expert på Hornsberg, men han lät oss höra en del lustiga episoder från kommunpolitikens centrum.

När han dessutom kryddade med berättelser från hembygden ekade skrattsalvorna som aldrig förr på våra möten. Han fick till och med applåder för sin psalmsång i ångermanländsk tappning.


                            Möten 2016


11 januari

Kvällens gäst var Curt Lofterud som berättade delar ur sin nya bok "De första

människorna i Jämtland-Härjedalen". Bilder  kan berätta mer än tusen ord och

det bevisade Curt med foton på hällbilder alltifrån

södra Frankrike till Glösa i Jämtland.

Cirka 60 personer fanns på plats däribland sju som ville bli nya medlemmar.


14 mars. Närmare 60 medlemmar kom till Årsmötet. Föreningen fyller 20 år vilket firades med

tårta och kaffe. Mycket populär musik framfördes av 3 medlemmar, Birgit Jansson, Karl-Erik Jansson,

Christer Lilliehöök tillsammans med Curt-Göran Lindgren och Örjan Andrée.


9 maj berättade Eva Sundin om den intressanta brevväxlingen mellan Frösöns Hov-kompositör

Wilhelm Peterson-Berger och Helga Englund på Frösön.

Dessutom delades årets Hornsbergskrönika ut till medlemmarna och Björn Holmström avtackades för sitt revisionsarbete under flera år. Det rekordstora antalet besökare (71 personer) fick även information om årets bussutflykt. Se nedan.


2016 års sommarutflykt den 28 juni

Lyckat besök i forntiden

Sommarens utflykt gick först till Glösa där Curt Lofterud ledde oss till fikat med god stut i Älghallen. Där presenterade han Allan Borgsten som på ett lysande sätt levandegjorde årtusendenas utveckling av människornas redskap och visade intressanta exempel som finns runt om i hallen. Älgen var grundbulten för dem som levde här under jägarstenålder. Då, långt före vikingatiden, gav den mat, kläder, verktyg och annat av livets nödtorft.


Efter ett besök vid Glösas 6000 år gamla hällristningar intog vi en utmärkt

 lunch på Wångens Värdshus innan vi styrde kosan via vackra bygder i

Alsen, Kluk och Kaxås till Tångeråsen och Gärde.


En bit inne i skogen delar sig Gärdeån runt en liten holme. På den finns

bland annat den handknackade Storälgen sedan 7000 år tillbaka. Vår

utmärkta guide i Ann-Marie Eriksson gjorde att besöket i Gärde blev

mycket lyckat. Vi lyssnade andäktigt till hennes berättelser.

En uppskattad avslutning för våra chokladtokiga medlemmar blev

Tinas Praliner i Helleberg.


12 september

Bernt Olsson berättade att när Finland i november 1939 anfölls av Sovjetunionen bildades en frivilligkår med svensk militär och utrustning, bland annat från Östersund. Bernt visade bilder och berättade utförligt om förberedelserna och det faktum att redan vid första uppdraget, i januari 1940, förstördes tre av de fyra planen från Frösöns flottilj. Två svenskar blev efter strapatser i kyla och snö tillfångatagna av ryssarna, däribland Frösöbon Per Sterner. För att få komma hem avtvingades Sterner löfte att bli sovjetisk spion. Detta berättade han genast berättade vid hemkomsten och kunde istället börja bidra till Sveriges fördel. För sina insatser belönades han senare med svenska hedersutmärkelser.


14 november

Denny Blomström (som bott på nio Frösö-adresser!) fick varma applåder av

medlemmarna vid årets sista månadsmöte, den 14 november. De fick se filmer

om Frösön och Jämtland som Denny skapat genom att använda en kamera

 monterad under en flygande drönare.


Med drönaren har Denny filmat ur vinklar som annars varit mer eller mindre

omöjliga. I många fall kändes det hisnande att se t ex Tänn- forsen och

Frösötornet ur okända och närgångna perspektiv. Denny beskrev hur man

kan sitta och köra drönaren från en parkeringsplats. På en display kan han

se det som drönaren ”ser” och låta den gå ned över vattnet eller annat bortom

skogskanten för att ta “omöjliga” filmsekvenser. Gus gick runt och lät oss

titta närmare på farkostens utrustning. Mycket intressant - både tekniskt och

som upplevelse.


Det blev en fin avslutning på ett lyckat Hornsbergsår.Möten 2015

12 januari

Stefan Jönsson, Hackås, berättade om ångbåtbryggor och annat kring Frösön samt visade bilder från den tidens omfattande trafik på Storsjön och andra vattendrag. Ett 50-tal medlemmar var närvarande.


9 mars

Gamla Hornsbergs årsmöte den 9 mars blev en trevlig tillställning. Den avgående styrelsen fick premier för väl förrättat värv och till ny ordförande efter Åke Karlsson valdes Sören Svedberg. För sekreterarposten fyllnadsvaldes Christer Lilliehöök efter Gullan Sterner som med hänsyn till sin hälsa önskade kliva av. Till kassör utsågs Inger Nilson att efterträda Karl-Erik Jansson.

Efter att Sven-Bertil Sahlin framfört några jämtlåtar på fiol, berättade Duon Avgående-och-Tillträdande-Ordförander egna minnen och andras historier från danspalatset Runeborg. Ett nöjestempel som gav dåtidens ungdom = dagens pensionärer minnen för livet. Bland kvällens femtiofem deltagare var det många som berättade vidare om Runeborg.


11 maj

Jim Hedlund, Riksarkivet, hade mycket intressant att berätta både om Frösön som regionens självklara medelpunkt under hundratals år och hur Östersund så småningom utvecklades samtidigt som Hornsberg alltmer tog form som Frösöns framsida. Närmare 60 medlemmar lyssnade intresserat och årets upplaga av HornsbersKrönikan delas ut till de närvarande.


23 juni Bussutflykt

Färden gick till Ljungandalen med Slöjdmuseet i Erikslund som första resmål. Ronny Sundin visade sin fader Göstas livsverk, gårdagens småbrukareliv berättat med figurer gjorda med kniv och sandpapper. Lunchen på anrika Hussborg, en praktfull herrgård byggd 1860, var nästa stopp. Efter den goda maten skulle vi promenera i herrgårdens vackra engelska park men i hällregn flydde vi in i bussen.

Precis när vi kom för att se den unika 127 år gamla och 133 meter långa Vikbron över Ljungan, sken solen åter upp. Fram och åter över bron blev en kort men intressant lunchpromenad.


14 september

Kvällens föredragshållare Lo Rindberg hade mycket intessant att berätta om sin tidningskollega Karl-Iwar Karlsson, mest känd som tecknaren Karl-Iwar. Han teckningar uppskattades under en mängd år och han publicerade 33 böcker med vassa och humorfyllda alster som ofta speglade en "Görjämtes" tankar om dagens aktualiteter. 58 medlemmar kom till mötet.


9 november

Medlemsmötet var mycket väl besökt, 64 personer inräknat kvällens gäst, Jan-Erik Håkansson. På dagordningen stod flera intressanta punkter, t ex:

1. På försök kommer vårt arkiv att vara öppet för medlemmarna kl 18-20 på torsdagkvällar jämna veckor, d v s den 12, 26 november och 10 december. Adress: Nybovägen 1, tre halvtrappor ned. För info, ring Inger Nilsson 070-695 33 12.

2. Bilder från Hornsberg sökes till HornsbergsKrönikan. Ring Bibban Jansson, 070-565 37 47.

Därefter tog Jan-Erik oss med på en tur längs Europas längsta flod, Volga. I tal och bild nyanserade och fördjupade han vår bild av Ryssland, dess människor, kultur och natur.Möten 2014

13 januari

Gusten Rolandsson "Dr Hummel och flyktingtrafiken under andra världskriget".

Ett femtiotal medlemmar lyssnade på den intressanta berättelsen om Dr Hummel.


10 mars

Årsmöte

Anders Hansson berättarde om Armfeldts Karoliner år 1718. Cirka 45 personer deltog i mötet.


12 maj

Catarina Lundström berättade om "Kaféliv i Östersund".

Vi var 58 åhörare som med stort intresse fick höra, se och minnas alla kaféer som funnits i Östersund och på Frösön.

Årets Krönika, del 13 delades ut.


24 juni Utflykt

Efter tidig avfärd från Hornsbergskyrkan stannade vi för fika på Hållandsgården. I Handöl besökte vi Täljstensmuseet, vandrade över Handölsforsen på den nybyggda hängbron samt tog en titt in i Handöls lappkapell.

Lunchen på STF Storulvån blev en annorlunda upplevelse.

Sista stoppet gjorde vi hos Glashyttan i Duved. En händelserik dag för ett 40-tal resenärer.


20 augusti Hornsbergsvandring.

Ett 30-tal intresserade samlades vid Hornsbergskyrkan, för att tillsammans med guiden, FGHs ordförande Åke Karlsson, företa en vandring längs Fjällgatan och Hornsgatan. Åke berättade livfullt och engagerat om Hornsberg för 75 år sedan. Vi fick bl a en inblick i den mycket väl använda godtemplarlokalen på Fjällgatan 25, där det dansades, så det rök ut genom ventilerna. Därav namnet "Tvättstugan".

Han bekantade oss också med "Klampgården" som låg på Fjällgatan 20 B. Där bodde Åke som barn.

Vandringen ingick i ett "vandringsprogram" i samarbete med Frösö hembygdsförening.


8 september

Ett femtiotal medlemmar lyssnade uppskattande till författaren Birger Ekerlid när han berättade om sitt författarskap och visade bilder  om Östersund från förra sekelskiftet.


10 november

Ett 60-tal medlemmar lyssnade med stort intresse på Anders Hansson, Jamtli, som berättade om hur man förr gjorde för att undvika olyckor och allehanda otrevligheter i sitt hus. Mycket lärorikt!


Möten 2013

14 januari.

Arne Nilsson visade film och berättade om Snilleriket.


11 mars (Årsmöte)

Nils-Erik Bladh och Birgit Jansson visade Hornsbergsbilder från förr. Till mötet kom 58 deltagare.


13 maj

De vita korsen på Frösö Kyrkogård. Cristina Agdler berättade.

Utdelning av 2013 års Krönika, del 12. Till mötet kom 60 deltagare.


4 juni.

Utflykt till Snilleriket istället för möte. Anmälningsblankett medföljde Krönikan.

Den trevliga utflykten till Snilleriket samlade 40 deltagare.


9 september

Otto Svärds bildmaterial. Till mötet kom 40 deltagare.


11 november

Leif Öhr: "Minnen då och nu". 63 medlemmar kom till mötet där Leif berättade om sin uppväxt på Byvägen 5.

 Foto Birgit Jansson