HornsbergsKrönikan

Redaktionskommittén, vi som gör Krönikan. Maud Halvarsson, Nils-Erik Bladh. Kom gärna med tips och berättelser till nästa Krönika.

Ring Maud 070-312 48 28.


Foto: Karl-Erik Jansson.