VÄLKOMMEN TILL

Föreningen Gamla Hornsberg


Gamla Hornsbergsskolan

Akvarell av Kerstin Wiklund efter foto av Birgit Jansson

Sidorna har uppdaterats den 27 maj 2024

 

Om Föreningen


Utdrag ur föreningens stadgar:

Föreningen Gamla Hornsberg bildades 16 november 1996.

"Föreningens ändamål är att värna om och dokumentera gamla Hornsbergs miljö och dess

kulturarv samt sammanföra Hornsbergsbor till en trevlig och givande samvaro".

"Medlemskap i föreningen erhålles av envar som ansluter sig till föreningens målsättning

utan särskild ansökan, men efter erläggande av avgift som fastställts av årsmötet."


Har du lust att bli medlem, avgiften är 200:- per år inklusive årets HornbergsKrönika.

Föreningens Plusgiro : 55 78 62-0


Vi har också en Facebook grupp öppen endast för medlemmar. Har ni FB så sök upp gamla Hornsberg och ansök om inträde


För information om föreningen: Skicka mail till info@gamlahornsberg.se eller kontakta vår kassör Örjan Bylander på telefon  070-6640697. Mail: orjan.bylander@gmail.com

Runda Torget och Stortallen


Runda torget (på karta upprättad 1958)

var en öppen yta kantad av fem kvarter

varav tre låg som en krans i riktning mot staden. Hornsbergsskolan var den dominerande byggnaden. Hornsgatan

gick som nu fram till hörnet där den möter Fritzhemsgatan.

Parallellgatorna ovanför och nedanför Hornsgatan rundades av på utsidan av kranskvarteren och möttes i en korsning med Hornsgatan som fortsatte ut mot bron.


Från torget gick Dalhemsvägen till höger om skolan, korsade Fjällgatans krok och slutade i trevägskorsning med Trädgårdsvägen och Frösövägen.


Ytterligare en kort gata, Vikingavägen, började som T-korsning med Fjällgatan utanför skolan och gick ned till Frösövägen.


Sidan sammanställd av Arne Nilsson 2015 05 01

Stortallen

stod som Runda Torgets främsta prydnad. Vacker året runt och extra stämningsskapande när nysnön prydde dess krona och visade att julen nalkades på Frösön. Stortallen överlevde bygget av huskomplexet som Landstinget trodde sig behöva, men 1995 fälldes den.


Många Hornsbergsbor saknar Stortallen men den finns kvar. Tack vare Gunnar Westmans slöjdskickliga händer lever dess vackra virke vidare som ordförandeklubba för Föreningen Gamla Hornsberg.