MÖTESDAGAR 2024

 

15 januari, 11 mars, 13 maj,  juni/juli utflykt , 9 september, 11 november. 

 

Normalt hålls våra möten alltid andra måndagen i januari, mars, maj, september

och november. OBS! beroende på om vi har tillgång till lokalen.

 

Skulle denna dag vara helgdag hålls mötet påföljande måndag.

Mötena hålls kl 18.30 i Hornsbergskyrkans lokaler,

om ej annat meddelas.

 

OBS! Skriv in mötesdagarna redan nu i din almanacka.

Då kommer du lättare ihåg när vi har möte.

Sommarutflykten brukar ske tisdagen före eller efter midsommar.

 

Hjärtligt välkommen.

 

 

Runstenen är vårt äldsta skriftliga dokument om Frösön. Den restes någon gång mellan år 1050 och 1080.

Foto: Dorith Sjölander


11 Mars 2024


Årsmöte


Det 27:e årsmötet för föreningen Gamla Hornsberg har nu genomförts. Den här gången skedde en del förändringar i styrelsen. Tre starka kort lämnade sina platser, och ersattes av fyra nya ospelade kort. Avgående från styrelsen var Arne Nilsson, Christer Lilliehök och Fritz Åsell, medan nya styrelsemedlemmar valdes in, nämligen Åke Johansson, Olle Wåhlen och Björn Staverfeldt. Bosse Nyström valdes som revisor efter Åke Johansson.


De nyvalda till styrelsen tackade medlemmarna för förtroendet. Vi kommer naturligtvis att göra vårt bästa för att ersätta de ledamöter som har avgått, men det kommer definitivt att bli en utmanande uppgift. Valberedningens medlemmar avsade sig omval. Styrelsen får nu till uppgift att hitta nya medlemmar till årets valberedning.


Efter att dagordningen hade avverkats, njöt vi av kaffe och läckert fikabröd som hade förberetts av våra duktiga fika-ansvariga.

Därefter fick vi glädjas åt högklassig underhållning från ingen mindre än Bo Eklunds trio, som nu blivit en kvartett. Deras härliga låtar träffade precis rätt ton för de olika åldersgrupper som var samlade på mötet. Kvartetten bemästrade även de låtar som publiken önskade med bravur.


De avgående avtackades och alla erhöll en jättefin blombukett.


15 januari 2024


Ångbåtstrafiken på Storsjön


En inblick i ångbåtarnas era på Storsjön och inte minst runt Frösön, gav oss förre Frösöprästen Göran Modén
vid föreningens januarimöte. Den senare delen av 1800-talet var de stora omdaningarnas tid och till stor del
berodde det på att ångmaskinen kom i allmänt bruk. Den blev kraften som satte fart både på fabriker och
båtar. En annan drivande kraft, för Jämtland, var landssekreteraren Anders Jakob Thomée. Sverige var då i
union med Norge och Thomées storslagna plan var att upprätta en drygt 40 mil lång transportled mellan
länderna, mellan Sundsvall och Levanger. Det var möjligt genom att sammanlänka ångbåtstrafik via Storsjön
och andra vattendrag med mellanliggande hästtransporter. Tyvärr krävde transporten många omlastningar
och sjöarna var ofta osäkra vintertid. Leden kunde därför inte konkurrera med järnvägen.


Ett bättre resultat på Thomees initiativ, blev Storsjöns omfattande båttrafik.

Totalt anlades 88 ångbåts-bryggor runt Storsjöns stränder och många

socknar fick ångbåtslinje till Östersund. Mitt i trafiken låg Frösönmed

bryggor runt om. Ångbåtstrafiken och dess för tiden snabba transporter,

fick stor betydelse för Storsjöbygdens utveckling och levandegjordes

av Modén med berättelser och bilder på båtar, kaptener,passagerare

och fraktsedlar som visade vad som fraktades i stort och smått.
I det av A J Thomee grundade Jämtlands Kommunikationsbolag ingick

hjulångaren Odin som varpostbärande. Bolaget hade, som det enda

ångbåtsbolaget i Sverige, tillstånd att använda egna tryckta

                                                                              frimärken. Som exempel

                                                                              från den aktuella tiden

                                                                              nämnde Modén ett brev,

                                                                              avsänt den 25 juli 1867 från Oviken till Östersund. Innehållet                                                                                    vittnar om den begynnande svältperioden 1867-69.
                                                                              Lyckligtvis förbättrades tiderna och antalet ångbåtar på                                                                                            Storsjön ökade till närmare tjugo stycken. Det var
                                                                              säkert ett brusande liv kring bryggorna när ångbåtstrafiken var                                                                                som intensivast i början av 1900-talet.
                                                                              Hälsningar
                                                                              Christer 070-385 57 71 och Arne 0707-48 11 3013 november 2023

Hej Hornsbegsvän 


Alla bor vi i rymden, närmare bestämt någonstans på Vintergatan.

Det är vi mycket medvetna om i dessa snöskottningens tider, och

framför allt tack vare astrofotografen Göran Strand som gästade
föreningens senaste medlemsmöte.


Med sina otroliga bilder tog han oss på upptäcktsfärd bland planeter,

nebulosor och galaxer, 200 mil långa soleruptioner samt mån- och

solförmörkelser som han fotograferat från jordens olika ”hörn”.
Det bästa hörnet är naturligtvis Frösön och man kan knappt tro hur

fantastiska ljusfenomen han hittar på just vår del av himlavalvet.

Dessutom berättade han om det som bilderna visar och hur
fotograferingen går till. Det gäller likaväl om det är en bild med Frösö kyrka eller en stjärna vars ljussken färdats under flera miljoner år innan han fångat den med sin kamera. Vi som var på mötet imponerades av Göran, hans bilder och kunskaper som han framför på så trevligt sätt.


Inte undra på att han uppmärksammas av den amerikanska rymdstyrelsen och att hans bilder kan skådas på såväl frimärken som i fotoböcker och i fototidningar över hela världen.


11 september 2023


I frånvaro av föreningens ordförande Sören Svedberg, han hade hastigt blivit sjuk, leddes september månads möte av Arne Nilsson. Dagordningen omfattade aktuell information,bland annat om framgången för föreningens nya Facebooksida, varefter kvällens inbjudneföreläsare Hans Löfgren fick ta till orda.
Hans talade om hur vi själva, med olika hjälpmedel, kan förebygga olyckliga händelser i hemmet, inte minst vattenskador som ofta får synnerligen tråkiga konsekvenser. Vi tackar Hans för en bra föreläsning. Den gav oss flera tankeställare, väl värda att ta med hem.
Efter gott fika förrättades lottdragning av trisslotter.

Som oväntad bonus överlämnade Hans en stor brandsläckare

samt en brandfilt som lottades ut bland lottköparna.

Dessutom fick vi förse oss med reflexer, isskrapor och

brandvarnare, allt i den anda som Hans företräder – att

förbygga skador.
Nu hoppas vi bara, att vår ordförande Sören Svedberg

får ett snabbt tillfrisknande och ser fram mot att ha honom

tillbaka vid nästa medlemsmöte, d v s den 13 november.

Notera datumet samt: kl 18.30.
Hälsningar
Christer och Arne


                                                                                                           Foto: Åke Johansson


Hej Hornsbergsvän,
Vi har i styrelsen under en tid funderat på att dra igång en egen Facebooksida. Andra föreningar
liknande vår, finns med på Facebook och nu har möjligheten öppnats genom att Åke Johansson (vår
revisor i föreningen) erbjudit sig att vara administratör för en sluten Facebookgrupp som öppnats
enbart för medlemmar i Gamla Hornsberg.
På denna Facebooksida har medlemmarna möjlighet att lägga upp gamla foton och texter av allehanda
slag. Dock, ska det som man vill publicera, hålla sig inom de ramar som Föreningen Gamla Hornsberg
verkar för, nämligen att värna om och dokumentera Hornsbergs gamla miljö och dess kulturarv.
För att gå med i gruppen måste man vara eller börja bli användare av Facebook. I sökrutan anger man:
Gamla Hornsberg och där ansöker man att gå med i gruppen. Efter att Åke godkänt din ansökan, är du
med och kan börja lägga upp dina alster.
Observera
att detta kommer inte att ersätta Gamla Hornsbergs Färska Bulletiner. Facebook-sidan ska enbart ses
som ett komplement.
Åke Johansson hälsar oss varmt välkomna in i den digitala värden och hoppas att du blir en flitig
användare av Facebook, nu när Gamla Hornsberg fått en egen sida.
27 juni 2023


Föreningen Gamla Hornsberg har varit på sommarutflykt till Åse Kalkbruk och blivit alldeles utmärkt informerade och guidade av Nils-Bertil Nilsson. Han berättade om kalkens mångmiljardårlånga historia på planeten och i Jämtland samt tog bild på oss framför en kalkugn från 1880.

Lunch på Hembygdsgården i Trångsviken.

Ett besök hos MusOlles Museum hann vi också med

innan hemfärden. En väldigt trevlig dag blev det.
                                                                                         


Denna kalkugn bygges omkring 1880, något gjorde

att den aldrig blev bränd och riven,         

                                                                                                                  

 

                                                                                                                   Gerd Lander och Barbro Jonssonpå                                                                                                                           MusOlles museum.

                                                                                                                   Foton: Arne Nilsson

8 maj 2023


Hej Hornsbergsvän
Vårt medlemsmöte den 8 maj inleddes med att årets Hornsbergskrönika delades ut till medlemmarna.
På dagordningen stod även information om sommarens utflykt. Så mycket är klart som att färden sker
den 27 juni och att det första delmålet är Åse Kalkbruk med anor från tiden för 520 miljoner år sedan.
Därefter lunch i Trångsviken och vidare till dagens andra äventyr. Detaljer om utflykten får du i
nästkommande bulletin.


Sen var det äntligen dags att höra Christina Mattsson berätta om sin mor Kerstin. Hon som i 80-
årsåldern skrev ner sina minnesanteckningar och kallade sig en bångstyrig dotter. Det blev titeln till den
bok som Christina redigerat och där hennes mor berättar om sitt omväxlande liv inte minst på Frösön —
i den miljö där många av våra medlemmar växte upp.
Kerstin förväntades överta sina föräldrars pensionatrörelse men den bångstyriga dottern valde istället
att utbilda sig till sjuksköterska. Det trivdes hon bra med, dock bar det sig inte bättre, än att en av
hennes patienter, Ture Mattsson, lyckades erövra hennes hjärta.
Han var på 1960-talet en av Frösön främsta profiler, inte bara som företagare med sin rörfirma
Axma-rör utan med en mängd kommunala uppdrag inte minst inför kommunsamman-
slagningen då Frösön kom att införlivas i Östersund. Kerstin ställde upp

vid makens sida och de förväntade hustruförpliktelserna kombinerade

hon med mammarollen och familjelivet.
Ture gick emellertid bort i tidig ålder och då skrevs ett nytt och oväntat

kapitel i Kerstins liv. Hon tog över ledarskapet för rörfirman och drev den

vidare med ett tjugotal anställda på utmärkt sätt.


Vi som lyssnade gladdes åt Christinas fina framställning. Den lyfte fram

hennes mors liv på ett beundransvärt sätt. Det är nog rätt, det där som

borde sägas oftare: ”Det är kvinnan bakom allt”.

13 mars 2023 Årsmöte


Årsmötet i Föreningen Gamla Hornsberg bjöd på en trevlig show av

trion Tre B bestående av Berit, Barbro och Brändfors (!). Trion sprudlar

av humor i sång av gamla låtar med aktuella texter och dråpliga

historier — mycket uppskattat.


Styrelsen fick godkänt för 2022 års verksamhet och förvaltning.

Av ledamöterna hade Barbro Jonsson avsagt sig omval och ersattes

av Nils-Erik Bladh. Ersättaren för revisorerna Åke Jonsson avsade sig
omval och ersattes av Inger Nilsson. Och till sist, valberedningen,

bestående av Lars-Erik Eriksson, Sune V Karlsson och Bosse Nyström,

hade tidigare avsagt sig omval och det blev nyval på två av de
tre platserna, Christer Berkö och Sven Ringvall. Alla avgående

erhöll varsin blombukett. På övriga poster blev det omval.
Bosse Nyström, Barbro Jonsson och Åke Jonsson.9 januari 2023

Första medlemsmötet den 9 januari kl 18.30. Kommunpolisen Maria Könberg berättar hur vi skall skydda oss mot telefonbedrägerier.

Norderösalen i Hornsbergskyrkan. Lotter och kaffe, ta med kontanter.              

Fr v Berit Källström, Barbro Lindström och Sylvia Brändfors, showade en egen version av lingonplockning på ”villande mo”.

2022221128

Hej Hornsbergsvän


Tacka Zacharias Plantin för Trivialskolan

Vid mötet i november fick vi en glimt av Upplysningstiden. Det var författaren

Birger Ekerlid som berättade och då främst om prosten Zacharias Plantin och hans

betydelse för Frösön. Att Trivialskolan etablerades på Frösön var nog inte lika

självklart som många av oss i föreningen Gamla Hornberg tagit för givet.

Tidvis har ju Jämtland tillhört Norge och på den dansk-norske kungens befallning

1578 inrättades en skola vid Västerhus på Frösön. Den upphörde efter ett tjugotal

år, och Frösö Trivialskola som startades 1679 har av många setts som en logisk

fortsättning på den.
En av Ekerlids många böcker heter: ”En berättelse om prosten Zacharias Plantin,

Frösö Trivialskola och 1600-talet”. Om skolan berättade Ekerlid, att det hade blivit

annorlunda om bönderna i Oviken fått som dom ville.
År 1670 hade en undersökningskommission för regeringen, framlagt behovet av

att en trivialskola anlades i Jämtland. Landskapets enda skola fanns då sedan

1651 ï Oviken och där skulle även trivialskolan anläggas, ansåg Oviken-borna.

Genom skickligt agerande lyckades dock prosten Plantin styra överheten och 1674
beslutade Sveriges regering att skolan i Oviken skulle flyttas till Frösön för att bli 

en trivialskola.

Som banbrytare för upplysning och bildning blev han även trivialskolans förste inspektor. Det är nog med syftning på honom, som det på minnesstenen vid Stocke Titt står "härifrån utgick ljuset över Jämtland”. Ovikenbor anser att det borde stå: ”härifrån utgick ljuset över Jämtland, det ljus som tändes i Oviken 1651”.

Ekerlid framhöll att ljuset verkligen behövdes, eftersom 1600-talet präglades av häxprocesser, krigen avlöste
varandra med fattigdom och nöd som följd, samtidigt som skördarna påverkades av att medeltemperaturen
låg två grader lägre än normalt.


Tillbaka till framtiden!
Så fort det nya 2023 börjat, börjar även våra medlemsmöten, som vanligt enligt det beprövade schemat: ”Den
andra måndagen i udda månader”. Det innebär att nästa möte blir måndag den 9 januari kl 18.30.
Välkommen då.

Till dess önskar styrelsen att du får en God Jul och ett Gott Nytt År.

Christer och Arne

 

221031

Hej Hornsbergsvän


Förr eller senare måste det naturligtvis inträffa ………..kunde du läsa i
mailet du fick igår. Nu har en annan sak hänt:
Norderösalen är upptagen den dagen som vi hade tänkt.
Men det innebär bara att vår träff med författaren och Östersundsbon
Birger Ekerlid flyttas en vecka, alltså till den 21 november.
Jämten och författaren Birger Ekerlid fick förra hösten ta emot 2021 års Hededenvind-plakett för att
han i sina skildringar pekar på händelser i vår bygd som behöver bli kända eftersom de dolts eller
förringats.
Med en bakgrund som journalist och lärare skriver han i olika former om vitt skilda ämnen, från fakta
till verser. Till hans mest omtyckta böcker hör Separatorn och De tvångsförflyttade.
I tid och rum rör han sig över länet, från prosten Zacharias Platin med 1600-talets begynnande
upplysningstid till Hundra verser med rim och reson i form av dagsverser och teckningar om
händelser i politik och vardagsliv.
Det blir en underhållande och intressant afton!

Välkommen till vår vanliga lokal, Norderösalen i Hornsbergskyrkan måndag kl 18.30 den
21 november.


Tag gärna med kontanter för fika och lotter.
Hälsningar
Christer och Arne
070-386 57 71 resp. 0707-48 11 3012 september 2022

Välkommen på medlemsmöte kl 18.30.


Bedragare lurar åldringar

Åldringar – det är vi det. Alla har någon ålder, men det är bara vi som samlat på oss ett rikt antal år, som kallas åldringar. Vi ska alltså vara glada över att kallas åldringar, men det har vissa baksidor också. Samhället är mera komplicerat nu, än när vi var som mest aktiva. Då fanns inte ämnet dator på skolschemat och ändå kan dagens samhälle sägas vara grundat på datorkunskap. Utvecklingen har gått snabbt och vissa individer försöker utnyttja sin kunskap för att lura andra. De inriktar sig gärna på oss som inte är så ”hemma” på datorer och liknande.

Maria Könberg berättar hur du kan skydda dig Maria Könberg är kommunpolis i Östersund och vet hur dessa bedragare beter sig. Hon har lovat komma den 12 september för att informera oss om bedragarnas knep och avsikter samt hur du ska tänka, för att skydda dig och dina besparingar.

Kontant betalning av fika 40 kr  och lotter 20 kr .


Välkommen som vanligt till Hornbergskyrkans Norderösal kl 18.30 och datumet är 12 september.


Christer och Arne

070-386 57 71 och 070-748 11 30Utflykt till Verkön


Äntligen var det slut på coronapandemin för denna gång. Den ställde till det för oss och
andra föreningar med spräckta planer och inställda aktiviteter under två år. Men i år kunde
vi äntligen genomföra sommarutflykten som många sett fram mot.


Denna gång var det Verkön som blev målet för vår utflykt. Båttur med Thomée och lunch på
Verkön ingick. Vädret på morgonen var inte det bästa, mulet och ganska blåsigt och en
temperatur som kändes isande om man jämför med midsommarvädret i år. Men vi 37
personer som anmält oss samlades så småningom vid båten och hoppades att det skulle bli
bättre framöver dagen. Per-Åke Wahlund som bl.a. driver Thomée och Verkö slott hälsade
alla välkomna. Han berättade lite om Thomée och Verkön innan det var dags att gå ombord
och komma in i värmen. Båten avgick 10.30 och när vi passerade Vallsundsbron såg man att
det sprack upp lite västerut och en stund senare kom solen och luften värmdes upp ganska
fort. Det var motvind till Verkön men nu var det fullt solsken som höll sig hela dagen.
Ankomst enl. tidtabell kl. 12.00.


Nu väntade en god lunch i den nya tältverandan där vi kunde sitta

skyddade från vinden och i skugga i den allt högre temperaturen.

Efter lunch gick några upp till utkikstornet medan andra strosade

runt i omgivningarna runt slottet. Vädret hade nu blivit perfekt med

ca. 20 grader i luften och avtagande vind. En underbar sommardag.

Strax före kl 14 var det dags att gå ombord på Thomée igen för

avgång mot Östersund. Nu var det medvind och mindre
sjögång så de flesta valde att hålla sig utomhus på däck och

beundra våra vackra omgivningar som vi som bor här inte har

tagit till oss riktigt. Efter passage av Vallsundsbron kunde
man se ett solbelyst Östersund i all sin prakt. Exakt ankomst

till hamnen kl 15.30. Efter lite småprat på kajen skingrades vi

sedan efter en dag som alla var nöjda med.

Christer

9 maj 2022

Välkommen till medlemsmöte måndag den 9 maj

Gunilla Nilsson Edler som härom året berättade så intressant för oss om företagsamma kvinnor har lovat att

komma tillbaka. Den här gången blir ämnet: ”Frösöns lååånga historia”.

Hon ska inte ta oss tillbaka till tiden då isen släppte sitt grepp - det finns mycket annat, både intressant och märkligt som hon iakttagit, uppdagat och gärna berättar om. Det ska bli trevligt att få höra. 


Dessutom blir det information årets HornbergsKrönika och om Sommarutflykten som vi nu äntligen ska kunna genomföra som förr om åren, d v s i juni. 

Som vanligt träffas vi i Hornbergskyrkans Norderösal kl 18.30 och datumet är 9 maj.

Hälsningar

Christer och Arne14 mars 2022

Årsmöte med djurparksberättelse
Den 14 mars kunde vi äntligen samlas till Årsmöte i Föreningen Gamla Hornsberg. Inför ett 40-tal
medlemmar avverkades dagordningen i god takt. Styrelsen fick fortsatt förtroende och praktiskt taget alla
ledamöter omvaldes. Till revisorsersättare efter Klas-Göran Håkansson utsågs Eva Borgen.
Kvällens gäst, Åke Netterström var inbjuden att berätta om livsverket Frösö Djurpark som han under 60 år
delade, först med sina föräldrar och sedan, sina systrar, vars insatser han noga framhöll. Familjen började
med att köpa mark och byggde vartefter närmare hundra hus i olika storlekar allt eftersom behoven och
kraven ökade. Det största, Tropikhuset, utgör 1.600 kvadratmeter.
Parken var under flera decennier Östersunds största turistattraktion. Den

omfattade 700 djur av varierande slag och varierande storlek. Alltifrån

sibiriska tigrar på över 300 kg till krokodilungar och andra reptiler. Alla

skulle utfordras flera gånger om dagen. Många med skiftande matvanor.

Ett exempel: Det gick åt 27 ton kött per år! Hög kvalitet var viktig eftersom

varje djur är en egen individ och friska djur ger bättre ekonomi än sjuka.
Därtill kom naturligtvis allt arbete med årliga nyheter och annan förnyelse,

alltid underhåll och över året starkt varierande personalbehov. Att arbetet

varit slitsamt har syskonen fått betala med sin hälsa. På sin 60-årsdag fick

Åke en minnesvärd present - hjärtinfarkt!
Sammantaget gav Åke en mycket intressant inblick i hur det var att driva

och  efter sextio år avveckla parken med bibehållen omsorg för djurens

framtid.
Årsmötet avslutades med att Sven-Bertil Sahlin överraskande bjöd på

två fina låtar med sin fiol.
Hälsningar
Styrelsen
Medlemsmötet den 14 februari är inställt

Vid dagens styrelsemöte beslöts att ställa in medlemsmötet som var planerat till den 14 februari. Meningen var att mötet i februari skulle ersätta det möte som skulle hållits i januari, men det visar sig att lokalen inte uppfyller uppmaningen om distans mellan dem som ska fixa trivsamheten för oss övriga. Dessutom är det dags för årsmötet redan om en månad.

Vi får koncentrera oss på årsmötets genomförande, eventuellt i en annan lokal. Datumet för årsmötet är preliminärt satt till den 14 mars.

 

Ditt bidrag till årets HornsbergsKrönika

Självklart har du minnen från Frösön och Hornsberg. Grannar, lustiga episoder, din eller barnens skoltid, lärare och händelser, hus som byggdes och hus som försvann, skid-och kälkåkning, din första cykel, fiske-, båt- och isfärder på Storsjön. Det är mycket som du varit med och som vi andra gärna vill läsa om.

Kontakta Maud eller Nils-Erik i krönikans redaktion på 070-312 48 28 respektive 073-069 11 64.

En särskild uppmaning om att kontakta Maud eller Nils-Erik, går till dig som har kunskap, minnen och/eller bilder från Frösöns ålderdomshem i Härke (det lär ha funnits två sådana i Härke).

 

Medlemsavgiften! För att få krönikan behöver du naturligtvis vara medlem. Inbetalningstalongen finner du nedan. Betala nu under februari, så är du röstberättigad på årsmötet i mars.

Hälsningar

StyrelsenÖrjan Bylander, Åke Netterströmröm

och Sören Svedberg.

Foto: Inger Nilsson