STYRELSE

Sören Svedberg

Åke Johansson

Olle Wåhlen

Örjan Bylander

Maud Halvarsson

Nils-Erik Bladh

Björn Staverfelt


070-320 17 05

070-545 64 31

070-570 90 10

070-664 06 97

070-312 48 28

073-069 11 64

070-397 00 15


 

KOMMITTEER

Maud Halvarsson

Nils-Erik Bladh

HornsbergsKrönikan

070-312 48 28

073-069 11 64

Program

Åke Johansson

Björn Staverfelt

070-545 64 31

070-397 00 15

Ordförande

V Ordförande

Sekreterare

Kassör

Ledamot

Ledamot

Ledamot

soren.svedberg@telia.com

akebyvagen@gmail.com

ollewaahlen@gmail.com

orjan.bylander@gmail.com

0703124828mh@gmail.com

ne.bladh@gmail.com

bjorn@staverfelt.se0703124828mh@gmail.com

ne.bladh@gmail.com

akebyvagen@gmail.com

bjorn@staverfelt.se

Var passar det bättre att ta ett gruppfoto av styrelsen för Föreningen Gamla Hornsberg än vid runstenen, som nu har en central placering på Hornsberg

HornsbergsKrönikan

Redaktionskommittén, vi som gör Krönikan. Maud Halvarsson, Nils-Erik Bladh.

Kom gärna med tips och berättelser till nästa Krönika.

Ring Maud 070-312 48 28. Nils-Erik 073-069 11 64

Foto: Karl-Erik Jansson.