STYRELSE

Ordförande

Sekreterare

Kassör

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Sören Svedberg

Christer Lilliehök

Örjan Bylander

Mats Malmqvist

Arne Nilsson

Barbro Jonsson

Fritz Åsell


070-320 17 05

070-386 57 71

070-664 06 97

070-591 82 39

070-748 11 30 

070-214 39 90

070-685 74 60

 

soren.svedberg@telia.com

christer43.li@gmail.com

orjan.bylander@gmail.com

malmqvist.mats@gmail.com

063181130an@gmail.com

bobbaj68@gmail.com

fritzasell@gmail.com


KOMMITTEER

HornsbergsKrönikan

Program

Maud Halvarsson

Nils-Erik Bladh

Arne Nilsson

Christer Lilliehöök

070-312 48 28

073-069 11 64

070-748 11 30

070-386 57 71

0703124828mh@gmail.com

ne.bladh@gmail.com

063181130an@gmail.com

christer43.li@gmail.com

Ordförandebyte 2015: Sören Svedberg tillträder och Åke Karlsson avgår.

Foto: Birgit Jansson.

Programkommiten består av Arne Nilsson och Christer Lilliehöök

Foto: Birgit Jansson.